• ÚJDONSÁG!
    AKCIÓ!
    A Mária-kör. Rainer Maria Rilke versei és Suhai Pál versfordításai (kétnyelvű kiadás)

E kötet gerincét a Das Marien-Leben, a Mária élete versei alkotják. A teljes ciklus, melyet Rilke szándékának megfelelően az eddigiekhez képest még két újabb vers is gyarapít. Nem beszélve a cikluson kívüli költemények nagyobb csoportjáról, melyet tematikus és motivikus megfeleléseik révén magukhoz vonzanak e Mária-versek. Mindezek következtében e kötettel a szokásosnál nagyobb merítésű gyűjteményt vehet kézbe az olvasó: a bővített Mária-ciklust és a vonzáskörzetébe tartozó s Rilke költői pályájának szinte az egészére rávilágító válogatást. Ez A Mária-kör, mely magában újabb köröket vet, s amely a Das Marien-Leben ciklusának a szokásosan neki tulajdonítottnál fontosabb szerepét kívánja reprezentálni (a Duinói elégiák és az Orpheusi szonettek mellett kijelölve helyét). E könyvben így aztán több körre is ráláthatunk, melyek egymásba kapcsolódva – a költő kedvenc szavával – külön csillagképet rajzolnak föl a rilkei költészet égboltjára. (Suhai Pál) 


Belenézek a könyvbe

A Mária-kör. Rainer Maria Rilke versei és Suhai Pál versfordításai (kétnyelvű kiadás)

  • 4.700 Ft
  • 2.500 Ft