VIGILIA KERESZTÉNY KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány célja,

hogy társadalmi hátteret biztosítson a keresztény kultúra támogatására. Ennek érdekében elsősorban igényes szépirodalmi, filozófiai, vallási kiadványok megjelenését támogatja, két irányban. Részben a nagy múltra visszatekintő Vigilia havi folyóirat zavartalan megjelenéséhez igyekszik hozzájárulni, részben pedig ilyen témájú könyvek megjelenését segíti elő. Emellett azonban az utóbbi években már kétszer rendezett országos pályázatot a keresztény értelmiség, illetve a keresztény kultúra témakörében. Ennek érdekében segít szponzorokat keresni ahhoz, hogy a szűkös anyagi lehetőségekkel rendelkező folyóirat zavartalanul megjelenhessék. Jelentős feladata az is, hogy önkénteseket keres, akik társadalmi munkában segítik a könyvkiadást, például idegen nyelvű könyvek fordításával, esetleg a szerkesztői feladatok egy részének elvállalásával.

A Vigilia folyóirat támogatása

Az Alapítvány az eddig végzett tevékenységét kívánja folytatni, részben financiális, részben szellemi támogatást nyújtva a kiadó kétirányú tevékenységéhez. Mivel a Vigilia havi folyóirat, ennek megjelentetése csak biztos anyagi háttérrel lehetséges. Mint közismert, egyetlen folyóirat sem képes fenntartani magát az eladott példányokból. Komoly segítséget jelent az NKA évről évre kapott, ám nem elégséges, és emellett az utóbbi években csökkenő támogatása. Az Alapítvány próbál szponzorokat keresni, az így összegyűlt összeg azonban rendszeresen kevésnek bizonyul, bármilyen takarékos is a folyóirat gazdálkodása.

Adatok

Vigilia Keresztény Kulturális Alapítvány
Adószám: 19660554-1-41
Számlaszám: OTP Bank Zrt. 11705060-21452361-00000000

Könyvkiadás

A rendszerváltozás nyomán szabaddá vált a könyvkiadás, így lehetővé vált keresztény teológiai és irodalmi művek kiadása is. Ezen a téren fél évszázados kiesést kellett pótolni, s ez a feladat máig nem ért véget. A Vigilia Kiadó – nem kis részben az Alapítvány segítségével – azóta évente 4-5 könyvet jelentet meg, s így az érdeklődő magyar olvasók számára lehetővé teszi a külföldön publikált filozófiai, teológiai, életvezetési művek megismerését. Csak példaként említjük a XX. századi keresztény gondolkodók, majd folytatásaként a Mai keresztény gondolkodók sorozatát, amelyek jelentős külföldi szerzők munkáit jelentette meg magyarul, illetve a magyar írók műveit magába foglaló Vigilia/Esszék sorozatot.

2018-ban jelentős eredmény volt a nemzetközileg ismertté vált YOUCAT ifjúsági sorozat keretében egy alapvető hittani ismereteket tartalmazó könyvecske megjelentetése, amely a fiatalok érdeklődési köréhez, gondolkodásához, nyelvezetéhez igazodik. Az Alapítvány vállalta, hogy ezúttal önállóan, önkéntesek bevonásával lefordíttatja és kiadja az Update! Beichten című kiadványt, amely az etikai elveket gyakorlati és konkrét cselekvésre bontja le. Célja ezzel a fiatalok lelkiismereti nevelése, értékrendjük erősítése, bemutatva, melyek a jó, becsületes, másokkal szolidáris életvitel elvárásai, és milyen hibás, rossz, adott esetben bűnös cselekedeteket kell kerülniük. A lelkiismeret érzékenyítését célzó szóló könyv a katolikus gyónás keretét használja fel erre a célra, mindazonáltal hasznos segédeszköz lehet minden lelkiismeretes fiatalnak.

A 2019. évben hasonló módon vállalkozott Johannes Hartl: A titok vonzásában – Lépjünk ki vallási komfortzónánkból című könyvének kiadására, amely elsősorban a keresztény hittől távol állók vagy éppen azt kereső számára mutatja meg a hithez vezető utat.

Rendezvények

Az elmúlt években az Alapítvány két országos esszépályázatot hirdetett a Vigilia számára:

2012-ben A keresztény hit szerepe Európa mai és holnapi kultúrájában (az eredményhirdetésről videó beszámoló: Magyar Kurír 2012. febr. 6.).

2015-ben pedig, a Vigilia 80 éves fennállásának jubileumára A keresztény értelmiségiek szerepe korunk társadalmában (Magyar Kurír 2015. dec. 4.).

Éves beszámolók

2015. évi egyszerűsített beszámoló (kivonat):

Éves összes bevétel: 7.737 e Ft
  - ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg: 90 e
Összes ráfordítás: 4.852 e Ft
  - ebből közhasznú tevékenység ráfordításai: 4.852 e Ft
Ezt az összeget a Vigilia c. folyóirat 2015/6-12. számainak kiadására fordította.
Adózott eredmény: 2.885 e Ft

2016. évi egyszerűsített beszámoló (kivonat):

Éves összes bevétel: 2.439 e Ft
  - ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg: 78 e Összes ráfordítás: 4.957 e Ft
  - ebből közhasznú tevékenység ráfordításai: 4.957 e Ft
Ezt az összeget a Vigilia c. folyóirat 2016/6-12. számainak kiadására fordította.
Adózott eredmény: -2.518 e Ft

2017. évi egyszerűsített beszámoló (kivonat):

Éves összes bevétel: 5.902 e Ft
  - ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg: 34 e Összes ráfordítás: 4.522 e Ft
  - ebből közhasznú tevékenység ráfordításai: 4.522 e Ft
Ezt az összeget a Vigilia c. folyóirat 2017/6-12. számainak kiadására fordította.
Adózott eredmény: 1.380 e Ft

2018. évi egyszerűsített beszámoló (kivonat):

Éves összes bevétel: 3.516 e Ft

- ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg: 73 e

Összes ráfordítás: 5.036 e Ft
- ebből közhasznú tevékenység ráfordításai: 3.516 e Ft

Ezt az összeget a Vigilia c. folyóirat 2017/4-12. és 2018/1-3. számainak kiadására fordította.

Adózott eredmény: - 1.520 e Ft

2019. évi egyszerűsített beszámoló (kivonat):

Éves összes bevétel: 5.289 e Ft

- ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg: 46 e

Összes ráfordítás: 5.531 e Ft
- ebből közhasznú tevékenység ráfordításai: 5.289 e Ft

Ezt az összeget a Vigilia c. folyóirat 2018/4-12. és 2019/1-3. számainak kiadására és a YOUCAT – Gyónás c. könyv megjelentetésére fordította.

Adózott eredmény: -242 e Ft

2020. évi egyszerűsített beszámoló (kivonat):

Éves összes bevétel: 11.131 e Ft

- ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg: 49 e

Összes ráfordítás: 12.368 e Ft
- ebből közhasznú tevékenység ráfordításai: 11.131 e Ft

Ezt az összeget a Vigilia c. folyóirat 19/4-12. számainak kiadására és könyvek megjelentetésére fordította.

Adózott eredmény: - 1.237 e Ft

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés