Kevés olyan szó-pár van, amely sokatmondóbban jellemezné a keresztény vallásnak, az egyház és a társadalom kapcsolatának alakulását a történelem folyamán, mint e két fogalom viszonylatának értelmezése. Megkockáztatom, hogy a kereszténység, és főleg a katolikus egyház történetét fel lehetne dolgozni ennek fonalán. Ez azt is jelzi egyben, hogy Nagy J. Endre egy mindig aktuális, de nyilván kényes és bonyolult kérdéskört jár körül az ebben a kötetben összegyűjtött írásaival, amelyek egyaránt átfednek a szociológia, a politológia és a filozófia tudományterületeire. (Részlet Keresztes Sándor utószavából.)

A kötet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával készült.

Kereszténység és szabadság. Válogatott tanulmányok

  • 3.500 Ft
  • 500 Ft