Jelentős eseménynek számít a magyar nyelvű katolikus irodalomban, hogy 1996 őszén megjelent magyar fordításban Theodor Schneider szerkesztésében A dogmatika kézikönyvének első kötete. A dogmatika a keresztény hit tartalmát, a keresztény élet igazságát, mint Isten igazságát dolgozza fel. Isten önmegnyilatkozását, kinyilatkoztatását, üdvözítő igazságának megnyilvánulását, önközlését gondolja át a dogmatika tudománya, már amennyiben ez a hívő értelem számára hozzáférhető, amennyiben az emberi értelem azt felfogni képes. (…)

Theodor Schneider kétkötetes dogmatika kézikönyve jelzi a II. Vatikáni zsinat után a katolikus dogmatika megújulását.

Meglepetve és először talán értetlenkedve forgatják ezt a könyvet azok, akik a dogmatikával a skolasztikus teológia módszerével ismerkedtek meg. Más feldolgozásban találkozik itt az olvasó a keresztény hit igazságával. A teológiai gondolkodás új horizontjában, új módszerrel dolgozták fel a német teológusok hitünk titkait. Úgy valósították meg hitünk újszerű, módszeres átdolgozását, hogy közben megőrizték a hagyományos tartalmat. A teológus feladata és kötelessége úgy őrizni és értelmezni a kinyilatkoztatást, Jézus üzenetét, hogy azt kortársaik gondolkodási horizontjaiba beleállítsák, azt számukra közelebb hozzák és érthetőbbé tegyék számukra. Úgy tűnik, ez a vállalkozás sikerült és így a katolikus dogmatika megújulásáról beszélhetünk.

(Fila Béla)

Az első kötet tartalma: Prolegomena, Istentan, Teremtéstan, Krisztológia, Pneumatológia.

A dogmatika kézikönyve 1. kötet