A huszadik század legnagyobb katolikus gondolkodói, teológiai eszmélkedői és misztikusai közé tartozó Simone Weil egészen távolról közeledett a katolikus valláshoz, és az egyházba sem lépett be, nem keresztelkedett meg, valamiként úgy érezte, hogy őt Isten a "küszöbre" állította. Ennek ellenére a legnagyobbak közt tartja számon a katolikus egyház is, a vallásfilozófiai irodalom is. A filozófiával, filozófiatanítással, kétkezi munkások közt való munkálkodással, a második világháború idején a frontvonalban való elsősegélynyújtással és betegmentéssel, -ápolással foglalkozó, az ellenállásban is szerepet játszó Weil mintegy magától jutott el az Istenszeretet csúcsaira, a misztikus látomásokhoz és a katolikus hit alapkérdéseinek újragondolásához. A most megjelent kötet az "érett" Weil legfontosabb írásaiból, cikkeiből, töredékes naplófeljegyzéseiből, leveleiből nyújt arányos és gazdag válogatást. Az írások Isten és teremtés, Isten és ember viszonyával foglalkoznak, legújszerűbb (és szinte eretnekgyanús) gondolatai azok, amelyek a teremtést és a passiót (Krisztus szenvedéstörténetét) kapcsolják össze. Weil szerint Isten már a teremtéssel szenvedést vett, vállalt magára, hisz lemondott önmagában álló tökéletességéről, helyet engedett mintegy a középszerű vagy még kisebb embernek, lényegében a semminek, annak a lénynek, amelynek a legnagyobb távolságot kell legyőzne, hogy Isten lemondó, és épp e lemondás által végtelen és végtelenül intenzív szeretetét "fogadni" tudja, e szeretetben vele eggyé váljék. A súlyos gondolattömböket görgető, a klasszikus misztikus irodalom sajátosságait újszerűen felmutató művek - a vallásos gondolkodásban járatos, a misztika iránt érzékeny olvasóknak, természetesen nemcsak hívőknek ajánlhatók.

Szerencsétlenség és istenszeretet

  • Szerző: Weil, Simone
  • Kategóriák: Filozófia, Könyvek,
  • XX. századi keresztény gondolkodók, 13. (Sorozatszerkesztő: Lukács László)
  • 1998
  • 216 oldal
  • ISBN 978 963 7964 45 2, ISSN 121


Kapcsolodó Könyv(ek)

ELFOGYOTT!
Férfinak és nőnek teremtette

Férfinak és nőnek teremtette

„Vanier az igazi emberi szerelem legmélyebb titkát nyitja meg előttünk a szellemi fogyatékos férfiak..

220 Ft

ELFOGYOTT!
A modern ember vallási tudata. – A keresztény tapasztalat útján

A modern ember vallási tudata. – A keresztény tapasztalat útján

Luigi Giussani két művét tartalmazza ez a program. A modern ember vallási tudatában rövid, érdekes e..

200 Ft 395 Ft

AKCIÓ!
A vallásos érzék

A vallásos érzék

„A vallásos érzék (Il senso religioso) Giussani egyik legalapvetőbb munkája, az általa alapított moz..

100 Ft 650 Ft

AKCIÓ!
Hogyan éljünk?

Hogyan éljünk?

Az ember legősibb kérdésére keresi a választ a könyv: hogyan éljünk? Mi az erkölcsi kötelesség alapj..

200 Ft 600 Ft

AKCIÓ!
A kereszténység kihívásának eredete

A kereszténység kihívásának eredete

Giussani trilógiájának első kötete az emberben rejlő vallásos érzéket, a természetfeletti iránti vág..

200 Ft 900 Ft

ELFOGYOTT!
Krisztusra tekintve. A hit, a remény és a szeretet gyakorlása

Krisztusra tekintve. A hit, a remény és a szeretet gyakorlása

Joseph Ratzinger 1927-ben született, 1957-ben szentelték pappá. 1957-ben habilitált a müncheni egyet..

1.200 Ft

ELFOGYOTT!
A misztérium bölcselete. Válogatott írások

A misztérium bölcselete. Válogatott írások

Gabriel Marcel (1889–1973) a 20. századi francia filozófia meghatározó alakja volt, akit általában a..

1.900 Ft

AKCIÓ!
Miért az Egyház?

Miért az Egyház?

„A jelen kötettel teljessé válik Luigi Giussani munkásságának központi műve, a ‘PerCorso’ (GondolatM..

500 Ft 2.600 Ft