1982 és 2004 között megjelent könyvek

Vigilia-könyvek:

 • Pilinszky János: Szög és olaj. Próza. 1982. (elfogyott)
 • Simone Weil: Ami személyes, és ami szent. Válogatott írások. 1983. (2. jav. kiadás: 1998.) (elfogyott)
 • Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről. 1984. (2. kiadás: 1990.) (elfogyott)
 • Virrasztók. A Vigilia ötven éve. 1985. (elfogyott)
 • Dsida Jenő: Út a Kálváriára. Válogatott versek és prózai írások. 1985. (elfogyott)
 • Öröktűz. Elbeszélések az Isten-kereső emberről. 1986. (elfogyott)
 • A szeretetről. (R. Guardini, J. Pieper, J. Ratzinger, K. Rahner, H. U. von Balthasar, J. Vanier írásai.) 1987. (elfogyott)
 • A Megnemismert felhője. – Hans Urs von Balthasar: A keresztény elmélkedés. 1987. (elfogyott)
 • Hamvas Béla: Silentium. – Titkos jegyzőkönyv. – Unicornis. 1987. (elfogyott)
 • Az orosz vallásbölcselet virágkora. Tolsztojtól Bergyajevig. I–II. kötet. 1988. (2. kiadás: 1999.) (elfogyott)
 • Fohászok és vallomások. A világ legszebb imái. 1988. (elfogyott)
 • Sík Sándor: Válogatott költemények. 1989. (elfogyott)
 • Sík Sándor: Kereszténység és irodalom. Válogatott írások. 1989. (elfogyott)
 • Joseph Ratzinger: Beszélgetés a hitről Vittorio Messorival. 1990. (elfogyott)
 • Hang szólít. Isten-kereső versek a huszadik század világirodalmából. 1993. (elfogyott)
 • Rónay György: Interjúk, nyilatkozatok, vallomások. 2004. Ára: 2.400,– Ft

XX. századi keresztény gondolkodók:

 1. Joseph Ratzinger: Krisztusra tekintve. A hit, a remény és a szeretet gyakorlása. 1993. Ára: 1.200,– Ft
 2. Jean Vanier: Férfinak és nőnek teremtette. 1993. (elfogyott)
 3. Boros László: Megváltott lét. 1993. (elfogyott)
 4. Luigi Giussani: A modern ember vallási tudata. – A keresztény tapasztalat útján. 1994. Ára: 395,– Ft
 5. Yves Congar: Szeretem az egyházat. 1994. (elfogyott)
 6. Simone Weil: Kegyelem és nehézkedés. Pilinszky János fordításai. 1994. (elfogyott)
 7. Romano Guardini: Az újkor vége. – A hatalom. 1994. (elfogyott)
 8. Jean Vanier: A közösség. A megbocsátás és az ünnep helye. 1995. (elfogyott)
 9. Henri de Lubac: Isten útjain. 1995. (elfogyott)
 10. Josef Pieper: A négy sarkalatos erény. Okosság, igazságosság, bátorság, tartás és mérték. 1996. (elfogyott)
 11. Walter Kasper: Jézus, a Krisztus. 1996. (elfogyott)
 12. Boros László: A halál misztériuma. Az ember a végső döntés helyzetében. 1998. (elfogyott)
 13. Simone Weil: Szerencsétlenség és istenszeretet. Válogatott írások. 1998. (elfogyott)
 14. Luigi Giussani: A vallásos érzék. 1999. Ára: 650,– Ft
 15. Józef Tischner: Hogyan éljünk? 2001. Ára: 600,– Ft
 16. Luigi Giussani: A kereszténység kihívásának eredete. 2002. Ára: 900,– Ft

Vigilia-füzetek:

 1. Jelenits István: Élet és Evangélium. 1994. (elfogyott)
 2. Anton Gots: Isten az orvosom. 1996. (elfogyott)
 3. Anton Gots: Szenvedésemet örömre váltottad. Az öregkor bölcsessége. 1998. (elfogyott)
 4. Gertrud von Le Fort: Utolsó a vérpadon. 1999. Ára: 320,– Ft
 5. Alejandro García-Durán: Chinchachoma Krisztusa. 2000. Ára: 350,– Ft

Keresztény szemmel:

 1. A keresztény társadalmi tanítás. 1990. (elfogyott)
 2. A keresztény műveltségeszmény. 1990. (elfogyott)
 3. Kereszténység és közélet. 1991. (elfogyott)

Egyház a társadalomban:

 1. Az egyház mozgástereiről a mai Magyarországon. 1997. Ára: 980,– Ft
 2. A Francia Püspöki Kar: A hit hirdetése a mai társadalomban. 1998. Ára: 430,– Ft

Sorozaton kívül:

 • Vigilia. Repertórium (1935–1984). 1987. (elfogyott)
 • Gergely Jenő: Az 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek felszámolása Magyarországon. Dokumentumok. 1990. (elfogyott)
 • Mónika naplója. Egy szerzetesközösség élete az üldöztetés éveiben. 1990. (elfogyott)
 • Dr. Szántó Konrád OFM: Várjuk a Szentatyát. 1990. (elfogyott)
 • Napról napra a Szentatyával. Elmélkedések az év minden napjára. Fohászok és imádságok. 1991. (elfogyott)
 • Roger Schutz: Szeretetének tüze. 1991. (elfogyott)
 • Jean-François Six: Charles de Foucauld. 1992. Ára: 580,– Ft
 • Rónay László: Erkölcs és irodalom. A magyar irodalom rövid története. 1993. (elfogyott)
 • Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról. 1993. (elfogyott)
 • Czesław Miłosz: Szülőhazám, Európa. 1993. Ára: 220,– Ft
 • A. Rotzetter – W. C. Van Dijk – T. Matura: Assisi Szent Ferenc. A kezdet, és ami abból megmaradt. 1993. (2. jav. kiadás: 1995.) (elfogyott)
 • A dogmatika kézikönyve. I–II. kötet. 1996–1997. Ára: 3.200,– Ft és 3.200,– Ft
 • Joni Eareckson Tada: Élet és halál dilemmája. Súlyos betegek és családjuk döntése. 1996. (elfogyott)
 • Ezerszáz év a Kárpát-medencében. 1996. (elfogyott)
 • Rónay György: Zakeus a fügefán. (2. kiadás) 1996. (elfogyott)
 • Sík Sándor: A szeretet pedagógiája. Válogatott írások. 1996. (elfogyott)
 • Jean-Marie Lustiger: Emberhez méltón. 1997. Ára: 370,– Ft
 • Őrsy László: A Lélekre nyitottan. Szerzetesélet a II. Vatikáni zsinat után. 1997. Ára: 530,– Ft
 • John Powell: Miért félek a szeretettől? A szorongás és a közöny leküzdése. 1997. Ára: 1.800,– Ft
 • Rónay László: Mítosz és emlékezet. Esszék, tanulmányok századunk magyar irodalmából. 1997. Ára: 580,– Ft
 • Bernard Sesboüé: Krisztus pedagógiája. Az alapvető krisztológia elemei. 1997. (elfogyott)
 • Roger Schutz: Taizé forrásai. 1997. (elfogyott)
 • John Powell: Miért félek attól, aki vagyok? Szempontok a személyiség fejlődéséhez. 1998. Ára: 1.800,– Ft
 • Keresztutak a Colosseumban II. János Pál pápával. 1999. (elfogyott)
 • Jean Vanier: Hazatérésünk. Fedezzük fel azt, ami közös mindnyájunkban. 1999. (elfogyott)
 • ,,Te meztelen Krisztus, hol hagytad az ingedet?,, Ferencesek a feloszlatás idején. 2000. (elfogyott)
 • Karácsonyi áhítat. 2000. (elfogyott)
 • John Powell: A tartós szeretet titka. 2002. Ára: 1.800,– Ft
 • Jean Vanier: Emberré lenni. 2002. (elfogyott)
 • John Powell: Egészen ember egészen élő. Új szemléletből megújult élet. 2002. Ára: 1.800,– Ft
 • John Powell: Feltétel nélküli szeretet. 2002. (elfogyott)
 • Elisabeth Kübler-Ross – David Kessler: Élet-leckék. 2002. Ára: 2.600,– Ft (elfogyott)
 • Terri Apter: A magabiztos gyermek. 2002. Ára: 1.600,– Ft
 • Avery Dulles: Az egyház modelljei. 2003. Ára: 1.800,– Ft
 • Wolfgang Beinert: A katolikus dogmatika lexikona. 2004. Ára: 3.600,– Ft

Sapientia-könyvek:

 1. A zarándok. Loyolai Szent Ignác visszaemlékezései. 2001. (elfogyott)

Sapientia családpedagógiai füzetek:

 1. Eva Petrik: Gyermekeimmel. 2002. Ára: 280,– Ft
 2. Theodor Bovet: Felette nagy titok. Könyv a házasságról. 2002. (elfogyott)

Sapientia-füzetek:

 1. John Henry Newman életművéről. 2003. (elfogyott)
 2. A világiak szerepe az egyház lelkipásztori tevékenységében. 2003. (elfogyott)
 3. Elöljárni a szeretetben. 2004. (elfogyott)