Megjelent a Vigilia márciusi száma

Previous Next
Számunk élén Fekete Károly „Élni Isten gyönyörködésére” című írása olvasható, majd „A békéről ökumenikus távlatban” tematikus összeállítás a Pannonhalmi Főapátságban 2023. szeptember 22-én „Keresd a békét, és járj utána” címmel rendezett nemzetközi ökumenikus konferencián elhangzott előadásokból ad válogatást: I. Bartholomaiosz egyetemes patriarcha: „Keresd a békét, és járj utána”, Antoine Kambanda: „Mind az Atyaisten családjának gyermekei vagyunk. A béke és a kiengesztelődés a ruandai egyházban”, Cesare Zucconi: „A béke merész vállalása. Az emberek és vallások közötti párbeszéd”, Samuel Lauras OCSO: „Harc a békéért egy »cseppfolyós« társadalomban”, Molnár Antal: „Vallásháború és vallásbéke a kora újkori Európában: a felekezeti konfliktusok történeti tapasztalata”. A Vigilia beszélgetése rovatban olvasható a konferencián elhangzott kerekasztal-beszélgetés is, amelynek résztvevői: Fekete Károly, Samuel Lauras OCSO, Peter John McGregor, Johannes Oeldemann és Orosz Atanáz. Szintén ebben a rovatban szerepel Somogyi Marcell Váli Dezsővel készített beszélgetése.
Az Egyház a világban rovat Kovács Szilvia „Női lektorok és akolitusok. A magyar katolikus egyházmegyék gyakorlata”, a Napjaink pedig Makai Péter „Elváltozó idők” című írását közli. Az Esszék rovatban részleteket olvashatnak Etela Farkašová „A csendről, a lassúságról és más értékekről” című könyvéből Jakabffy Imre fordításában és bevezetőjével.
A Kortárs vers kortárs szemmel rovatban Halmai Tamás elemzi Izsó Zita „Azonosság” című versét. Lapunk szépirodalmi részében Bartók Imre és Zoltán Gábor prózái, Gellén-Miklós Gábor, Jász Attila, Szalagyi Csilla és Tatár Sándor versei, valamint Hankovszky Tamás: „Kenózis vagy dekreáció? A felelősségvállalás útjai Pilinszkynél” című tanulmánya szerepel.
A Kritika rovatban Harag Márton és Kókai-Nagy Viktor méltatja Fabiny Tamás „Júdás, az elveszett tanítvány” című könyvét, a Szemle rovatban pedig Bazsányi Sándor „M. Melléjegyzések Mészöly Miklós Megbocsátásához”, Márton László „Tovább is van” és Kulin Borbála „…csak szeretek” című kötetéről találnak recenziókat.
Honlapunkon részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.
(Folyóiratunkra előfizethetnek a honlapunkon, ahol az egyes számokat is megvásárolhatják:

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés