Megjelent a Vigilia szeptemberi száma

Megjelent a Vigilia szeptemberi száma
„Tévedés lenne azt gondolni, hogy a szemlélődő imádság és a szemlélődő élet elrekeszti az embert a valóságtól és a tényleges körülményektől. Éppen ellenkezőleg, közelebb engedi hozzájuk az embert, és jobban megnyitja rájuk. Az a közvetlen érdeklődés, amellyel a kontemplatív élet 20. századi megújítói (Thomas Mertontól Mustó Péterig) fordultak a történelem és az emberi életek felé, mindennél beszédesebben igazolja ezt az irányultságot. Tájékozódásuk olykor szokatlan pályát futott be, szokatlannak tűnő fogalmakkal fejeződött ki és szokatlannak tűnő elgondolásokba torkollt, de főként azok számára mutatkozott idegennek, akik nem ismerik a szemlélődés hatalmas keresztény hagyományát, amelyben a legnagyobbak (Evagriosz Pontikosztól Keresztes Jánoson át Lisieux-i Terézig) igencsak meghökkentő kifejezéseket és meggyőződéseket sorjáznak – a kontemplatív mesterek iránti bizalmatlanság többnyire a hagyomány ismeretének hiányából fakad” – írja vezércikkében Görföl Tibor főszerkesztő.
Andrew Louth: „A modern ortodox teológia: a múltja, a jelene és a jövője” című tanulmánya után, „A szemlélődő élet” című tematikus összeállításban Varga László: „Szemlélődés és növekedés a csendben”, az augusztusban elhunyt Mustó Péter SJ: „Amit hite ad az embernek”, Hidas Zakariás OSBobl: „Thomas Keating és az evangélium kontemplatív dimenziója”, Nacsinák Gergely András: „A belső rengeteg. Az ima arcai az ortodox kereszténységben” és Martin Laird OSA: „A szemlélődés visszatérése a teológiába” című írását olvashatják. A témához kapcsolódik az Esszék rovatban Erik Varden OCSO: „Apáti tanítás a zúgolódásról” című könyvrészlete Tamás D. Ignác OSB fordításában és bevezetőjével.
A Vigilia beszélgetése rovatba Gájer László készített interjút Raniero Cantalamessával, a Mai meditációkban pedig Alois Löser: „Létrehozható-e a keresztények egysége? Az egy keresztség és az emberi testvériség” című írása szerepel.
Folyóiratunk szépirodalmi részében Oravecz Imre és Kovalovszky Márta prózája, András Tamara: „»A centrum zenéje«. Pilinszky János feljegyzései Johann Sebastian Bachról” című esszéje és Pilinszky néhány kiadatlan töredéke olvasható.
A Szemle rovatban Nádasdy Ádám: „Hordtam az irhámat” és a „Pilinszky János Wiener Pálnak” című kiadványról találnak ismertetőket.

Honlapunkon részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.
Image

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés