Szerző: Gál Ferenc

Az egyház és a modern világ viszonyát tárgyaló zsinati konstitúció