Szerző: Medvigy Mihály

A kis út (Az alamizsnálkodásról)