Szerző: Radó Polikárp

A magyar liturgia eredete a XI. században