Szerző: Szelestei N. László

Liturgia és magyar nyelv a kora újkorban. A szentmise