Szerző: Szentkuthy Miklós

Don Carlos rózsafüzére (regényrészlet)