Szerző: Fejérdy András

Magyar javaslatok a II. Vatikáni zsinatra