Szerző: Szelestei N. László

„A Szűz Máriának siralmárul”. Barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén