Szerző: Hafenscher Károly

Előre a II. Vatikáni zsinathoz!