Szerző: Pap Vera Ágnes

Szerb Antal: Naplójegyzetek (1914–1943)