Szerző:

Gloriat énekellűnk (Népi karácsonyi énekek)