Szerző: Stahl Ervin

Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek