Szerző: Liptai Csilla

Márton László: A nagyratörő (szomorújáték)