Szerző: Erdélyi Zsuzsanna

„… Édes hazámnak akartam szolgálni …” Kájoni János: Cantionale Catholicum; Petrás Incze János: Tudósítások

  • Cikk azonosító: 1979/05/304
  • Megtalálható a folyóírat: 304. - 310. o