Szerző: Török Csaba

Hankiss Elemér: A Nincsből a Van felé. Gondolatok az élet értelméről