Szerző: Sebők Melinda

Klasszicizmus és modernség szintézise Rónay György élményvilágában