Szerző: Györök Tibor

Dom Hélder Câmara levelei a II. Vatikáni zsinatról