Szerző: Németh István Péter

Homérosszal is Jézushoz. Ritoók Zsigmond ókorkutatóval beszélget Simon Erika