Szerző: Heidl György

Somos Róbert: Logika és érvelés Órigenész műveiben