Szerző: Tverdota György

„A fájdalom zsenije”. József Attiláról