Szerző: Kiss Szemán Róbert

Katolikus inkulturációs kísérletek az új- és modernkori európai művészetben