Szerző: Mózes Huba

„Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris”. Kettős parafrázis Dsida Jenő Sírfeliratában