Szerző:

Európa-allegória (színezett fametszet, 1577)