Szerző: Tóth Máté

„S mint a régi pásztor…” Dokumentumok Babits Mihály Szent Imre-versének keletkezéstörténetéhez