Szerző: Orosz Athanáz

A zsoltár-ima a szerzetesség hajnalán