Szerző: Szuromi Szabolcs Anzelm

Zsinati fegyelem és pápai kapcsolatok Magyarországon