Szerző: Pánczél Hegedűs János

Hamvas Béla: Magyar Hüperion és más magyar vonatkozású esszék I–II.