Szerző: Lukács László SJ

Szőllősy Enikő keresztútja a kálmánházi templomban