Szerző: Vörös Károly

A magyarországi katolikus egyház levéltári anyagának fondjegyzékei (Plébániai levéltárak „A” – „C”)