Szerző: Serédi Jusztinián

Szent István törvényei a római joggal és az egykorú kánonjoggal összehasonlítva