Szerző: Gyökössy Endre

Magnificat (Református szószékről)