Szerző: Szentkuthy Miklós

Örvendetes olvasó: quem Virgo genuisti – kit Szűz szültél (regényrészlet)