Szerző: Jelenits István

Dávid vétke (Adalék a bibliai elbeszélés költészettanához)