Szerző: Cserháti József

Egyén és közösség a keresztény emberképben. Társadalomteológiai megfontolások