Szerző: Horváth Pál

Koegzisztencia, konvergencia, dialógus. A keresztény-marxista párbeszéd időszerű kérdései