Szerző:

„Ének” (Tenfiliusról) (Szöveghű fordítás)