Szerző: Hahn István

Eszkatologikus etika – immanens etika