Szerző: Pelsőczy Ferenc

Szent István király Intelmei az ezredik év közfelfogásában