Szerző: Cserháti József

Az egyház és a világ viszonya a zsinati „aggiornamento”-ban