Szerző: Takács József

A keresztség nélkül meghalt gyermekek másvilági sorsa