Szerző: Radó Polikárp

A zsinat liturgikus konstitúciójának végrehajtása