Szerző: Lukács László

Bángi-Magyar Anna (szerk.): „Szolgáljatok az Úrnak örömmel!” Cigánypasztorációs kézikönyv