Szerző: Takács Gábor

Reformklérus. A klerikus személyéről és hivataláról alkotott kép változása a 18. század második felében